Siirry sisältöön

”Diak on rohkea toimija, joka on uskaltautunut tarttumaan yhteiskunnallisiin haasteisiin”

Timo Heiskala on Autismisäätiön toimitusjohtaja ja Diakin työelämänneuvottelukunnan jäsen.

Kauppatieteellisen Executive MBA -tutkinnon lisäksi Heiskalalla on myös viittomakielen tulkin tutkinto Pohjois-Savon opistosta. Tulkkaus- ja kommunikointitaustan takia Diakin toimitusjohtaja, rehtori Tapio Kujala kutsui Heiskalan mukaan neuvottelukuntaan.


Suomalaisen koulutuskentän suunnannäyttäjä

Autismisäätiö tarjoaa Diakin opiskelijoille esimerkiksi harjoittelu- ja työpaikkoja. Kokemustensa perusteella Heiskala pitää oppilaitosta suunnannäyttäjänä suomalaisessa koulutuskentässä.

– Diak on rohkea toimija, joka on uskaltautunut tarttua isoihin yhteiskunnallisiin haasteisiin ja sitä kautta on luonut uudenlaisia koulutusohjelmia, luonnehtii Heiskala.

Heiskala arvostaa oppilaitoksen arvomaailmaa ja sen tuomia mahdollisuuksia työelämälle. Hänen mielestään tämä erottaa Diakin monesta muusta oppilaitoksesta.

– Diakissa on yhteiskunnalliset ajatukset ja ihmisarvo nostettu erityisen korkealle. Minusta on erityisen hienoa, jos ja kun ne pystyy tuomaan työelämään mukaan.

Diakin imago on yksi tekijä, minkä takia Heiskalan mielestä on mielenkiintoista olla mukana neuvottelukunnassa.


Diakin opiskelijoiden vahvuutena itsearviointitaidot

Heiskala mainitsee, että hänen työpaikkansa Autismisäätiö tarjoaa mielenkiintoisen ja haastavan työkentän sosionomeille autismin kirjon ihmisten parissa.

Opiskelijoiden kanssa käytyjen keskustelujen perusteella Heiskala pitää Diakin opiskelijoiden vahvuutena erinomaisia itsearviointitaitoja.

– Se, mitä pidän suuressa arvossa, on kyky ja uskallus kysyä, jos jotakin ei tiedä.

Toiseksi tärkeäksi työelämätaidoksi Heiskala nostaa asioiden kyseenalaistamisen. Tämän täytyy kuitenkin tapahtua tyylikkäästi halveksumatta työpaikan käytäntöjä. Tätä myös Autismisäätiössä halutaan peräänkuuluttaa.

– Uusin silmin asioiden katsominen ja vanhojen käytänteiden kyseenalaistaminen on usein paikallaan. Se on usein myös avain siihen, että voi kehittyä, huomauttaa Heiskala.


Muuttuvassa työelämässä tärkeää uskoa tulevaisuuteen

Nopeasti muuttuvan työelämän haasteiksi Heiskala mainitsee muutoksissa pysymisen ja oppilaitoksissa saadun tiedon päivittämisen. Lisäksi reaalielämä voi loppupeleissä näyttää hyvinkin erilaiselta kuin, mitä opiskelija oli opintojen aikana ajatellut. Toisaalta sosiaali- ja terveysalalla työtä pitäisi ainakin tulevaisuudessa riittää.

Heiskala toivoo, että Diakissa uskotaan tulevaisuuteen ja siihen, että suomalainen koulutusjärjestelmä on maailman paras. Diakia Autismisäätiön toimitusjohtaja pitää yhtenä parhaista esimerkeistä koulutusjärjestelmässämme.

– Haluaisin sanoa sen, että samalla tiellä kuin Diak jatkaa, se tuottaa jatkossakin Suomeen hyviä ammattilaisia eri tehtäviin, muotoilee Heiskala terveisensä Diakille.

Teksti ja kuva: Jere Kesti-Helia