Siirry sisältöön

Diak  Vuosikatsaus 2019

Diak on ylivoimaisesti suurin sosiaalialan ammattikorkeakoulutuksen järjestäjä Suomessa. Tarjoamme sosiaalialan koulutuksen lisäksi terveys-, kirkon ja tulkkauksen alojen koulutusta. Olemme mukana koulutusalojemme alueellisessa, valtakunnallisessa ja kansainvälisessa kehittämisessä mm. hanketoiminnan kautta.

Diak on valtakunnallinen ammattikorkeakoulu, jolla on kampukset Helsingissä, Pieksämäellä, Porissa, Oulussa ja Turussa. Diakissa on noin 3 000 opiskelijaa ja 250 henkilökunnan jäsentä.

Rehtorin katsaus

Vuosi 2019 oli reipas toiminnan vuosi. Olemme monella mittarilla pärjänneet kokoamme paremmin. Viemme korkeakouluopintoja tehokkaasti ja laadukkaasti eteenpäin, moni isompi yliopisto tai ammattikorkeakoulu jää kauas taaksemme. Pyrimme saattamaan opiskelijamme määräajassa työelämään, ja tässä onnistummekin! Noin 87 prosenttia meiltä valmistuneista on vuoden kuluttua valmistumisen jälkeen koulutustaan vastaavassa työssä.

Katsaus vuoteen 2019

Kohokohdat

Kevätlukukausi 2019

 1. Lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdetyön koulutusta kehitettiin yhteistyössä Sekasin-chatin kanssa

  Opintojen sisällöt antavat tuleville sosiaali-, terveys- ja kirkon alan ammattilaisille tietoa yleisimmistä nuorten mielenterveyden häiriöistä ja päihteiden käytöstä. Diak vastasi viiden opintopisteen laajuisen verkko-opintokokonaisuuden suunnittelusta ja toteutuksesta.

 2. Diakin opiskelijoiden yritys Uskalla yrittää -kilpailun finaalissa

  Investoi Tulevaisuuteen -yrityksen kohderyhmänä ovat maahanmuuttaja- ja pakolaistaustaiset henkilöt. Palvelun tarkoituksena on tukea heidän mielenterveyttään luovin ja yhteisöllisin menetelmin ostopalvelun muodossa.

 3. Työnimi-kampanja kaikkien aikojen menestynein korkeakoulun kampanja

  Diakin ja TBWA\Helsingin romanien työelämäsyrjinnän vastainen Työnimi-kampanja saavutti markkinointialan tunnustuksia mm. Cannes Lions-, Vuoden huiput-, Grand One- sekä Effie Finland -kilpailuissa, ja lisäksi kampanja voitti mm. Vuoden viestintäteko- ja Vuoden rekrytointiteko -palkinnot.

 4. Uusi perusviittomien verkkosanakirja Sanoista käsin julkaistiin

  Diakin tulkkauksen koulutus tuotti suomen kielen sanoista viittomakieleen toimitetun sanakirjapalvelun verkko- ja mobiiliversioina. Perusviittomien verkkopalvelun kohderyhmään kuuluvat kaikki viittomakieltä käyttävät.

 5. Diak SuomiAreenalla

  Diak osallistui SuomiAreenaan nuorten syrjäytymistä käsittelevällä paneelikeskustelulla "Köyhä, nuori ja kipeä".

Syyslukukausi 2019

 1. Lukuvuosi avattiin ekososiaalisesti ja kokeilukulttuurin merkeissä

  Diakissa lähdettiin maaliskuusta 2019 alkaen vahvistamaan kokeilukulttuuria. Kolme kokeilua valittiin kaikista ehdotuksista jatkoon: Elämää donitsissa – Diakin ekososiaalisuuden leipomo 2019, Liikkuva Diak sekä Ihmisyyden ja inhimillisyyden elementit -koulutus.

  Lukuvuoden avajaiset syyskuussa käynnistettiin ekososiaalisesti, ja myös muut kokeilut olivat avajaisissa läsnä.

 2. DiakAreena järjestettiin kirjasto Oodissa ja verkossa

  Palliatiivista hoitotyötä käsittelevä Diak Areena, Hyvä kuolema – elämäsi loppuvaiheen hoito, keräsi salin täyteen kuulijoita ja keskustelijoita keskustakirjasto Oodissa ja verkossa.

  Kaksi muuta DiakAreenaa otsikoilla Reunalla – näkökulmia syrjäytymiseen ja Inhimillinen algoritmi – hyvinvointialojen tulevaisuus järjestettiin puolestaan Helsingin-kampuksella.

 3. 3IN Alliance – yhteistyötä eurooppalaisten korkeakoulujen kanssa

  Seitsemän eurooppalaisen korkeakoulun muodostama 3IN Alliance perustettiin. Liittouman työtä vetää ja koordinoi Diak. Allianssin jäsenet edustavat monenlaisia tieteenaloja, esimerkiksi sosiaali- ja terveystieteitä, humanistisia tieteitä, tekniikan aloja, taiteita ja lääketiedettä.

 4. Ennätysmäärä AMK-tutkintoja

  Diakista valmistui vuoden aikana ennätysmäärä ammattikorkeakoulututkintoja, yhteensä 673.

Avainluvut

73 % väh. 55 op suorittaneita

673 AMK-tutkintoa

61 YAMK-tutkintoa

99 % valmistuneista työllistyi

Koulutus

Tyytyväisiä opiskelijoita

Opiskelijat antoivat vuoden 2019 opiskelijapalautekyselyssä hyvää palautetta opintojen sisällöstä, tukipalveluista ja harjoitteluista. Opiskelutyytyväisyys oli kokonaisuutena hyvällä tasolla ja tulokset olivat kehittämistoimien myötä parantuneet hieman edellisvuodesta. Opiskelijoiden antaman palautteen pohjalta nostimme kehittämiskohteiksi ryhmätyöt, opinnäytetyöprosessin, verkkototeutukset, tehtävänannot ja alumnitoiminnan.

Oona Nissinen, 22, sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö -koulutuksen opiskelija

”Se on tunteista kaikkein paras, että on oikeasti pystynyt antamaan toiselle hyvää”


Heidi Siivonen, tulkkaustoiminnan kehittäminen YAMK -tutkinnosta valmistunut

”Hienoa, että pystyy menemään eteenpäin ja kehittämään itseään lisää”

Innovaatiot

Hyvinvointia, osallisuutta ja innovatiivisia ratkaisuja

Diakin tutkimus- kehitys- ja innovaatiotoimintaa (TKI) toteutettiin vuonna 2019 seuraavien temaattisten kokonaisuuksien alla:

 • osallisuus
 • terveyserojen kaventaminen
 • diakonia ja kasvatus
 • kansainvälisyys ja monikulttuurisuus
 • palvelujärjestelmän kehittäminen.

”Diak on rohkea toimija, joka on uskaltautunut tarttumaan isoihin yhteiskunnallisiin haasteisiin”

Autismisäätiön toimitusjohtaja Timo Heiskala on mukana Diakin työelämän neuvottelukunnassa.

Urheasti uudelle uralle

Maahanmuuttajat korkeakoulutukseen ja työelämään -hanke toimi Anu Arnemannille ja Virginia Brilhantelle ponnahduslautana korkeakouluopintoihin.

Kansainvälinen toiminta

Vuonna 2019 Diakin kansainvälisen toiminnan keskiössä oli Diakin johdolla perustettu 3IN Alliance eli “European University of inclusion, integration and involvement”. 3IN Alliance on tietoa luova oppimisyhteisö, jossa on mukana 95 000 opiskelijaa, 8 000 opettajaa, tutkijaa ja hallinnon työntekijää sekä seitsemän korkeakoulun satoja sidosryhmäkumppaneita kaikkialta Euroopasta.

Diak toteutti vuonna 2019 lukuisia kansainvälisiä eri rahoittajien rahoittamia TKI-hankkeita joko päätoteuttajana tai hankekumppanina. Suurimmat Diakin vetämät kansainväliset hankkeet vuonna 2019 olivat BuscoDvine ja Express Yourself.

Toimintavuoden aikana myös kymmeniä opiskelijoita ja henkilökuntaa lähti kansainväliseen vaihtoon.

Henkilöstö

Olemme Diakissa erityisen ylpeitä siitä, että saamme kokea työmme olevan merkityksellistä. Vuosittaisessa henkilöstökyselyssä 82 prosenttia diakilaisista antoi palautetta, ja parhaan tuloksen saimme työn merkityksellisyydestä. Uskomme, että asialla on ratkaiseva vaikutus motivaatioon ja innostuneisuuteen sekä työn laatuun ja kyvykkyyteemme.

Ennaltaehkäisevää työterveyshuoltoa

Toimiva yhteistyö työterveyshuollon kanssa on meille tärkeää. Hyvällä yhteissuunnittelulla haluamme parantaa ja tiivistää sitä, jotta saamme oikeanlaista tukea asiantuntijatyössä jaksamiseen. Syksyllä vaihdoimme työterveyshuollon kumppaniamme ja aloitimme hyvän yhteistyön uuden toimijan kanssa.


”Tärkeää on luottaa toisen ammattitaitoon” 

Syksyllä 2019 järjestettiin ensimmäisen kerran ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen valintakoe. Valintakokeen järjestäminen vaatii niin rautaista ammattitaitoa, yhteispeliä kuin sujuvaa esimiestyötä.