Siirry sisältöön

Kansainvälinen toiminta

Eurooppalaisen yhteistyö tiivistyy

Vuonna 2019 Diakin kansainvälisen toiminnan keskiössä oli Diakin johdolla perustettu 3IN Alliance eli “European University of inclusion, integration and involvement”. 3IN Alliance on tietoa luova oppimisyhteisö, jossa on mukana 95 000 opiskelijaa, 8 000 opettajaa, tutkijaa ja hallinnon työntekijää sekä seitsemän korkeakoulun satoja sidosryhmäkumppaneita kaikkialta Euroopasta. 3IN Alliancen ydintarkoituksena ja kunnianhimoisena pitkän tähtäimen tavoitteena on luoda yhdessä innovatiivinen eurooppalainen korkeakoulu, joka tähtää parempaan maailmaan – maailmaan, jossa ketään ei jätetä.

3IN Alliance -liittoon kuuluvat Suomesta Diak, Norjasta VID vitenskapelige høgskole, Saksasta Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt, Romaniasta Universitatea Transilvania din Brașov, Espanjasta Universidad de Málaga, Portugalista ISAVE – Instituto Superior de Saúde ja Ranskasta Université Sorbonne Paris Nord. Diak vetää ja koordinoi allianssin työtä.


Globaalia vaikuttavuutta hankkeilla

Diak toteutti vuonna 2019 lukuisia kansainvälisiä eri rahoittajien rahoittamia TKI-hankkeita joko päätoteuttajana tai hankekumppanina. Suurimmat Diakin vetämät kansainväliset hankkeet vuonna 2019 olivat Busco, Dvine ja Express Yourself.

Busco-hankkeessa kehitettiin tansanialaisten yliopistojen työelämäyhteistyön kapasiteettia sekä toteutettiin yhteistä yhteisökehittämisen maisteriohjelmaa.

Dvine-hankkeessa kehitettiin vietnamilaisten ja nepalilaisten kumppaniyliopistojen opetusohjelmia sekä pedagogisia lähestymistapoja yhteistyössä eurooppalaisten kumppaniyliopistojen kanssa.

Express yourself -hankkeessa kehitettiin oppilaiden ryhmäytymistä ja hyvinvointia viiden eurooppalaisen yhteistyökumppanin kanssa.


Verkostoitumista koulutusvientitoimijoihin

Diak jatkoi vuonna 2019 kolmen EU-rahoitteisen koulutusvientihankkeen toteutusta (Kaakao-, Kookos- ja Kahvi -hankkeet). Hankkeiden toiminnan pääpaino oli Pohjois-Pohjanmaalla. Nämä hankkeet ovat toimineet toisiaan täydentävästi pääosin samojen toteuttajaorganisaatioiden kanssa (OAMK, OY, OSAO, Oulun Kaupunki ja Diak). Samalla on luotu kattavat yhteistyösuhteet sekä kansallisiin että kansainvälisiin alan toimijoihin. Näkyvin ulottuvuus näistä on ollut PINO Networkin rakentaminen ja tiivis tukeminen. PINO -verkoston jäsenistä yli 60 on kaupallisia yrityksiä, joiden kansainvälistä liiketoimintakykyä sekä tuotekehitystä tuettiin aktiivisesti. Lisäksi oppilaitosten henkilökunnalle suunnattiin lukuisia koulutuksia ja näin nostettiin koulutusviennin osaamistasoa laajasti.


Henkilöstö ja opiskelijat liikkuivat

Henkilöstövaihtoja toteutui vuonna 2019 yhteensä 36. Suuri osa Diakin henkilöstövaihdoista keskitettiin 3IN Allianceen kuuluviin organisaatioihin. Kumppanikorkeakouluista Diakiin saapui henkilöstövaihtoon 13 henkilöä. Näiden lisäksi kansainvälisten TKI-hankkeiden puitteissa toteutui lukuisia henkilöstövaihtoja Diakin ja kumppanikorkeakoulujen välillä.

Diakista lähti opiskelu- tai harjoitteluvaihtoon ulkomaille 67 opiskelijaa. Suosituin kohdemaa oli Espanja. Kaukokohteissa suosituin maa oli Swazimaa. Diakiin saapui ulkomailta 31 vaihto-opiskelijaa.