Siirry sisältöön

Henkilöstö

Diakissa tehdään merkityksellistä työtä

Olemme Diakissa erityisen ylpeitä siitä, että saamme kokea työmme olevan merkityksellistä. Vuosittaisessa henkilöstökyselyssä 82 % diakilaisista antoi palautetta ja parhaan tuloksen saimme työn merkityksellisyydestä. Uskomme, että asialla on ratkaiseva vaikutus motivaatioon ja innostuneisuuteen sekä työn laatuun ja kyvykkyyteemme.


Työterveyshuollon painopiste ennaltaehkäisevässä toiminnassa

Toimiva yhteistyö työterveyshuollon kanssa on meille tärkeää. Hyvällä yhteissuunnittelulla haluamme parantaa ja tiivistää sitä, saaden oikeanlaista tukea asiantuntijatyössä jaksamiseen. Syksyllä vaihdoimme työterveyshuollon kumppaniamme ja aloitimme hyvän yhteistyön uuden toimijan kanssa.

Onnistuimme suuntaamaan työterveyshuollon toimenpiteitä enemmän ennaltaehkäisevään ja työntekijöiden työkykyä ylläpitävään toimintaan. Jatkoimme edellisenä vuonna toteutetun terveyskyselyn toimenpiteitä, jotka painottuvat ennaltaehkäisevään työterveyshuollon toimintaan. Samalla henkilöstön keskimääräinen sairauspoissaolopäivien määrä laski hieman edelliseen vuoteen verrattuna. Tämä hyvä suunta on jatkunut viimeisen kolmen vuoden ajan.


Ammattitaitoisella ja yhtenäisellä johtamisella vaikutamme henkilöstön hyvinvointiin

Tavoitteenamme on jatkuvasti kehittää johtamisosaamistamme rakentaaksemme ja vahvistaaksemme Diakin yhtenäistä johtamismallia. Ammattitaitoisella johtamisella luomme uutta toimintakulttuuria ja vaikutamme henkilöstön hyvinvointiin. Käynnistimme Diakin johtoryhmätyön kehittämisen edistääksemme johtoryhmätyöskentelyn toimivuutta ja tehokkuutta. Esimiehinä kokoonnumme kuukausittain yhteisten asioiden äärelle jakamaan tietoa ja kehittämään osaamistamme. Päivittäisen johtamisen tueksi loimme esimiehen työkalupakin varmistaaksemme, että ymmärrämme mitä esimiesrooli tarkoittaa, mitkä ovat yhteiset johtamistavoitteemme ja -käytäntömme.


Henkilöstö lukuina

Diakissa työskentelee noin 250 ammattilaista eri tehtävissä. Diak on organisoitunut neljään tulosalueeseen: rehtoraattiin, koulutukseen, innovaatiotoimintaan ja kampuspalveluihin.

  • Henkilöstön lukumäärä: yhteensä 244, josta opetushenkilöstöä 125, TKI-henkilöstöä 55 ja muuta henkilöstöä 64 henkeä.

Muun henkilöstön ryhmään lukeutuvat opetuksen ja TKI-toiminnan tukihenkilöstöön, atk- ja kirjastohenkilöstöön sekä hallintohenkilöstöön kuuluvat työntekijät.

Diakin henkilöstöstä vähintään ylemmän korkeakoulututkinnon on suorittanut 81% ja 21%:lla on tutkijakoulutus.

(kuva)