Siirry sisältöön

Opiskelu Diakissa vuonna 2019

Erinomaista palautetta opiskelijoilta

Opiskelijat antoivat vuoden 2019 opiskelijapalautekyselyssä hyvää palautetta opintojen sisällöstä, tukipalveluista ja harjoitteluista. Opiskelutyytyväisyys oli kokonaisuutena hyvällä tasolla ja tulokset olivat kehittämistoimien myötä parantuneet hieman edellisvuodesta. Opiskelijoiden antaman palautteen pohjalta nostimme kehittämiskohteiksi ryhmätyöt, opinnäytetyöprosessin, verkkototeutukset, tehtävänannot ja alumnitoiminnan.

Osviitta-vuosiraportti vetää yhteen ammattikorkeakoulujen keskeisiä tuloksia lähinnä rahoitusmittareiden näkökulmasta. Diak oli vuonna 2019 oli eniten tuloksiaan parantanut korkeakoulu.

Jatkuvan oppimisen väyliä kehitettiin

Diak paransi vuonna 2019 merkittävästi jatkuvan oppimisen opintopisteitä. Avoimen ammattikorkeakoulun opinnoissa, erikoistumiskoulutuksissa ja korkeakoulujen yhteistyöopinnoissa suoritettiin yhteensä 10 088 op. Se on yli puolitoista kertaa enemmän kuin edellisvuonna ja 3000 pistettä yli tavoitteen. Avoimen opintojen pistemäärään vaikuttivat mm. sosionomikoulutuksen erillisen polkuryhmän ja varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuuden tuottavien avoimen ammattikorkeakoulun opintojen käynnistäminen. Erikoistumiskoulutuksista toteutuivat 2019 lastensuojelutyön, mielenterveys- ja päihdetyön sekä monikulttuurisuuden asiantuntijan erikoistumisopinnot.

Syyslukukauden alussa otettiin käyttöön uudistetut opetussuunnitelmat viittomakielen ja puhevammaisten tulkkauksen koulutuksessa sekä asioimistulkkauksen koulutuksessa. Sosiaali- ja terveysalan opetussuunnitelmien uudistustyö saatiin myös valmiiksi.

Poimintoja vuoden 2019 tuloksista

Diakista valmistui ennätysmäärä ammattikorkeakoulututkintoja, yhteensä 673, vuonna 2019. Ylempiä tutkintoja valmistui 61. Tutkinnoista valmistui määräajassa, eli 3,5 tai 4 vuodessa, kaikkiaan 79,2 %. Diak on tällä tuloksella jälleen valtakunnan paras korkeakoulu. Määräajassa tai määräajassa lisävuodella valmistuneita oli peräti 94,8 % (vuonna 2018 luvun vastaavan ollessa 92,87 %). Monimuotototeutuksissa opiskelleet valmistuivat määräajassa paremmin kuin päivätoteutuksissa opiskelleet. Koulutuksittain määräajassa valmistuivat parhaiten varhaiskasvatuksen ohjaajat, terveydenhoitajat ja sosionomi-diakonit.

  • Diakin tutkintomärän kasvu oli sote-alan neljänneksi suurinta
  • Diakissa suhteessa eniten AMK-tutkintoon valmistuneita
  • Opintopistemäärissä olemme neljännellä sijalla
  • Jatkuvan oppimisen opintopistemäärissä olemme kolmanneksi paras
  • Valmistumisnopeudessa olemme kehittyneet parempaan suuntaan jo neljättä vuotta peräkkäin