Siirry sisältöön

”Tärkeää on luottaa toisen ammattitaitoon, jolloin uskaltaa antaa vastuuta ja jakaa tehtäviä” 

Syksyllä 2019 järjestettiin ensimmäisen kerran ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen valintakoe. Valintakokeen järjestäminen vaatii niin rautaista ammattitaitoa, yhteispeliä kuin sujuvaa esimiestyötä.

Diakissa valintakokeiden järjestämisvastuu on opiskelijapalvelutiimillä. Diakin yhteyshenkilönä AMK-valintakoehankkeessa toimi lehtori-opinto-ohjaaja Eija Nieminen. Hänen työparinaan toimi hakijapalveluiden asiantuntija Heidi Grundström.

Niemisen ja Grundströmin esimies on opiskelijapalveluiden päällikkö Pia Juusela, joka tarvittaessa sijaisti Niemistä valintakokeen suunnittelukokouksissa ja osallistui itsekin valintakokeen toteuttamiseen.

Ydintiimiin kuuluivat lisäksi ICT-asiantuntija Sakari Salla sekä Oulun ja Porin kampuksilla valintakokeen organisoinnista vastanneet opinto-ohjaajat Maija-Liisa Blomster ja Anu Arola.


Luottamus takaa, että vastuu jakaantuu oikein

Valintakokeen organisointi aloitettiin syksyllä 2018. Työskentelyn aluksi laadittiin selkeä suunnitelma valintakokeen toteuttamisen kannalta tärkeistä kokouksista, koulutuksista ja henkilökunnan perehdytystilaisuuksista. Myös aikaisempi kokemus valintakokeiden järjestämisestä nousi tärkeään rooliin projektissa.

– Suunnittelussa näkyi, että Eija on 20 vuotta vetänyt valintakokeita. Samoja asioita piti huomioida nytkin. Esimiehenä pystyi olemaan hyvin luottavainen, vaikka kokeen muoto oli erilainen, toteaa Juusela.

Juuselan, Niemisen ja Grundströmin tiimissä eri henkilöiden tuoma asiantuntijuus takasi sujuvan yhteispelin ja projektin onnistumisen.

– Oli hyvä idea, että Heidi tuli projektiin mukaan tuomaan hakijapalvelujen asiantuntijuutta. Idea itseasiassa taisi tulla Eijalta, huomauttaa Juusela.

Kolmikko oli tehnyt yhteistyötä myös aikaisemmissa projekteissa. Ydintiimin selkeä etu oli, että he tiesivät ja tunsivat toisensa. Tämä loi pohjan esimiehen ja alaisten väliselle luottamukselle, joka projektissa oli tärkeää.

– Tärkeää on luottaa toisen ammattitaitoon, jolloin uskaltaa antaa vastuuta ja jakaa tehtäviä, korostaa Nieminen.


Hyvä esimies antaa vapautta ja vastuuta

Juuselan näkökulmasta esimiehenä toimiminen oli ohjaamisen sijaan keskustelemista. Alaiset informoivat Juuselaa siitä, mitä hankkeessa oli päätetty ja miten Diakissa oli ajateltu toimia.

Koska Juusela oli itse mukana valintakokeissa valvojana, pääsi hän hyvin perille siitä, mitä valinnoissa tapahtuu. Esihenkilön ei tarvinnut juurikaan tehdä päätöksiä. Joskus Nieminen ja Grundström hakivat asioihin, esimerkiksi lisähenkilöiden palkkaamiseen, vahvistusta esimieheltä. Joitakin asioita linjattiin yhdessä isommalla porukalla.

– Heidän asiantuntijuutensa oli niin hyvää, että turha minun oli puuttua heidän työhönsä, toteaa Juusela.

– Kun Pia on meidän esimiehemme, meillä on vapautta ja vastuuta. Ei tarvitse turhia kysellä, sillä hän luottaa, että teemme työmme kunnolla, Grundström painottaa.

Teksti ja kuva: Jere Kesti-Helia